Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava kuričov

Termín konania: 08.10.2021

Pozývame vás na odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu kuričov všetkých tried.

Miesto konania: MEDIAHAUS Nitra, F. Mojtu 18

Čas : od 09:00 hod.

Uzávierka prihlášok : 04.10.2021

Cena úplného vzdelávania: 70.- EUR/osobu (dodávateľ nie je platcom DPH), pri požiadavke prípravy len na obsluhu tlakového zariadenia alebo len na obsluhu plynového zariadenia je cena 35.- eur

Prihlášku nájdete na webovej stránke: http://www.ohsas.eu.sk/vzdelavanie.php?p=5

Na prihlášku uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a rozsah prípadného pôvodného dokladu o odbornej spôsobilosti.

Prihlášky e-mailom zasielajte na adresu : svec@ohsas.sk 

Písomné prihlášky zasielajte na adresu : Na Priehon 64, 949 05 Nitra

Aktualizačnú odbornú prípravu kuričov všetkých tried a základnú prípravu kuričov organizujeme v zmysle § 16 ods. 8) platného Zákona 124/2006 Zz o BOZP , podľa ktorého fyzická osoba, ktorá má preukaz alebo osvedčenie, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze resp. osvedčení predĺženie jeho platnosti. K tomu každý účastník obdrží Doklad o obsluhe potrubí a plynových spotrebičov a Doklad o obsluhe tlakových nádob stabilných, preto je dôležité uviesť správne: Meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov.

Ak vlastníte doklady na obsluhu plynových zariadení skupiny B a obsluhu tlakových nádob,

upozorňujeme, že sú platné len 2 roky.

V prípade ďalších otázok nás kontaktuje na t.č. 0915 894 486

Tešíme sa na vašu účasť.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu