Školenie – obsluha motorových vozíkov

AKCIA: 120 EUR bez DPH/osoba

V cene je zahrnutý základný kurz na 3 vybrané druhy motorových vozíkov:

A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené
B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením
C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením
D – vysokozdvíhacie – ručne vedené
E – vysokozdvíhacie – s pákovým riadením
W1 – vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením
W2 – vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením a vodičským oprávnením B, C, D alebo T
G – vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny
Z – špeciálne motorové vozíky

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do kurzu potvrdená od lekára)
  • aktuálna fotografia 3×3,5 cm.

Pre zaradenie do kurzu VZV/NZV nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz vydaný dopravným inšpektorátom.

Kontaktujte nás a dohodnite si termín školenia.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0905 876 147 alebo mailpošlite správu