Novinky

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnej […] Čítať ďalej

Stavebné stroje

Stavebné stroje sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného priemyslu a používajú sa na rôzne úlohy, ako sú bagrovanie, kopanie, zdvíhanie ťažkých bremien a iné stavebné práce. Stavebné stroje a BOZP patria medzi dve dôležité témy v oblasti stavebníctva. BOZP sa zaoberá opatreniami a pravidlami zameranými na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, zatiaľ čo stavebné stroje sú […] Čítať ďalej

Služby

Poskytujeme komplexné služby v uvedených oblastiach.

Školenia

Ponúkame odborné školenia pre rôzne oblasti podnikania.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu