Cenník BOZP

Aktuálny cenník služieb BOZP platný od 01.01.2022.

Bezpečnostno-technické služby (BTS), autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), bezpečnostný technik (BT) – tieto služby vykonávame na základe zmluvného vzťahu.

počet zamestnancov / mesiac / riziko cena / mesiac
do 20 zamestnancov 75,- EUR
20 - 50 zamestnancov 150,- EUR
nad 50 zamestnancov dohodou

Ceny sú orientačné a uvedené bez DPH.

V cene nie sú zahrnuté cestovné náklady. Ceny môžu byť upravené podľa rizikovosti a miestnych podmienok.

Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konzultáciacena/hodina
1 hodina50,- €

Ceny sú orientačné a uvedené bez DPH.

Vstupný audit BOZP

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.


Základná dokumentácia BOZP

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.


Koordinátor BOZP

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.


Cena za dopravu

0,40 EUR bez DPH za každý začatý km

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu