Aktualizačná odborná príprava obsluhy plynových zariadení

Termín kurzu: - 26.11.2021 - 00:00 hod.

Pozývame Vás na aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy plynových zariadení všetkých skupín, vrátane chladiacich zariadení, ktorá sa bude konať  vo firme

ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, Bratislava 

Prihlasovať sa na  vzdelávania možno do 22.11.2021 e-mailom alebo písomne.

Na prihlášku uveďte Meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a číslo, rozsah a dátum vydania pôvodného dokladu o odbornej spôsobilosti.

Aktualizačnú odbornú prípravu organizujeme v zmysle § 16 ods. 8) Zákona 124/2006 Zz o BOZP, podľa ktorého fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Ing. Vladimír Švec OHSAS  Nitra je oprávnenou osobou na výchovu a vzdelávanie obsluhy vyhradených tlakových a plynových zariadení č. VVZ – 000063-06-02.2 a VVZ – 1488/07-04.2. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze alebo osvedčení predĺženie jeho platnosti.

Cena vzdelávania: 70.- EUR/osobu (dodávateľ nie je platcom DPH)

Ďalšie informácie v položke Vzdelávanie na stránke:

www.ohsas.eu.sk 

OHSAS – Ing. Vladimír Švec 

mobil : 0915 894 486 , e – mail : svec@ohsas.sk 

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu