Obsluha krovinorezov, vyžínačov, kosačiek, postrekovačov

Medzi najnebezpečnejšie činnosti z hľadiska úrazovosti patria jednoznačne práce spojené s poľnohospodárskou technikou. Nezanedbajte dôležitosť školenia obsluhy týchto zariadení.

Termín školenia 

Školenie vykonávame aj diaľkovo formou E-learningu.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to aj pri obsluhe poľnohospodárskej techniky, najmä krovinorezov, vyžínačov, kosačiek, prípadne postrekovačov, zavlažovacej a dojacej techniky.

Oboznámenie sa vykonáva 1×24 mesiacov, kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancov informovať o všetkých opatreniach a postupoch, ktoré sú potrebné v prípade, ak by bol ohrozený ľudský život.

Účelom oboznámenia je:

  • oboznámiť pracovníkov, ktorí obsluhujú poľnohospodársku techniku s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách pracovných prostriedkov,
  • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
  • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách,
  • oboznámiť o správnom používaní pracovných prostriedkov.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu oboznámenia a cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu