Lešenári

Odbornú spôsobilosť na montáž a demontáž lešenia môžete získať absolvovaním odbornej prípravy.

Termín školenia 

Po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vydaný preukaz lešenára. V zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Zb. je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť oboznámenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti 1x 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce vo výškach nad 1,5 m, ako je práca na rebríkoch, lešeniach, montáž a pod.

Ponúkame Vám:

 • odbornú prípravu – na získanie preukazu lešenára
 • opakované oboznámenie– 1 x za 12 mesiacov (podľa Vyhlášky 147/2013 Zb.)
 • aktualizačnú odbornú prípravu – 1 x za 5 rokov (zákon 124/2006 Z.z § 16.).

Rozdelenie druhov lešenia :

A) Rúrkové lešenia
B) Podperné lešenia
C) Pojazdné a voľne stojace lešenia
D) Drevené lešenia
E) Stavebné plošinové výťahy
F) Dielcové lešenia

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok potvrdený od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie preukazu lešenára všetkých druhov
 •  rozšírenie preukazu o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu preukazu, ak bol vydaný našou spoločnosťou (v prípade straty, krádeže alebo poškodenia dokladu)
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu(1 x 12 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z. § 16. 1 x za 5 rokov)

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu