Lešenári

Odbornú spôsobilosť na montáž a demontáž lešenia môžete získať absolvovaním odbornej prípravy.

Po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený preukaz lešenára . V zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Zb. je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť oboznámenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti 1x 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5m ako je práca na rebríkoch, lešeniach, montáž a pod.

Ponúkame Vám:

  • odbornú prípravu – na získanie preukazu lešenára
  • opakované oboznámenie– 1 x za 12 mesiacov (podľa Vyhlášky 147/2013 Zb.)
  • aktualizačnú odbornú prípravu – 1 x za 5 rokov (zákon 124/2006 Z.z § 16.).

Rozdelenie druhov lešenia :

A) Rúrkové lešenia
B) Podperné lešenia
C) Pojazdné a voľne stojace lešenia
D) Drevené lešenia
E) Stavebné plošinové výťahy
F) Dielcové lešenia

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

  1. vek minimálne 18 rokov
  2. zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do kurzu potvrdená od lekára)
  3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Informácie o cene odbornej prípravy nájdete v Cenníku. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu