Obsluha motorovej píly a krovinorezu

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovou reťazovou pílou a krovinorezom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorovej reťazovej píly a krovinorezu pre daný druh.

14Motorovú reťazovú pílu a krovinorez môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii- preukaz obsluhy motorovej reťazovej píly a krovinorezu.

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly je rozdelený do dvoch skupín podľa použitia motorovej reťazovej píly a to nasledovne:

 1. Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly (MRP) pri ťažbe dreva (spiľovanie, odvetvovanie a manipulácia s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách)
 2. Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly (MRP) pri inej činnosti (stolárska, stavebná, umelecká činnosti, rez a úprava korún stromov, úprava a priečne skracovanie dreva)

Kurz obsluhy MRP pri ťažbe dreva (základný)

Obsluha reťazovej motorovej píly pri spiľovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách.

Obsahom kurzu je teoretická časť zameraná na:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
 • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť kurzu je zameraná na:

 • zvislé a kombinované rezy,
 • odvetvovanie,
 • ťažba dreva v poraste,
 • manipuláciu s drevnou hmotou.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do kurzu potvrdená od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie oprávnenia na obsluhu motorovej reťazovej píly a krovinorezu všetkých druhov
 •  rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu preukazu ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x12 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Školenie vykonávajú naši lektori obsluhy motorovej reťazovej píly a krovinorezu, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0905 876 147 alebo mailpošlite správu