Obsluha ručných motorových píl

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pre daný druh.

Ručnú motorovú reťazovú pílu môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii – preukaz obsluhy motorovej reťazovej píly.

Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly je rozdelená do dvoch skupín podľa použitia ručnej motorovej reťazovej píly a to nasledovne:

 1. Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly (MRP) pri ťažbe dreva (spiľovanie, odvetvovanie a manipulácia s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách)
 2. Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly (MRP) pri inej činnosti (stolárska, stavebná, umelecká činnosti, rez a úprava korún stromov, úprava a priečne skracovanie dreva)

Odborná príprava obsluhy ručnej MRP pri ťažbe dreva (základný)

Obsluha ručnej reťazovej motorovej píly pri spiľovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách.

Obsahom odbornej prípravy je teoretická časť zameraná na:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
 • kontrolu a údržbu ručnej motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť odbornej prípravy je zameraná na:

 • zvislé a kombinované rezy,
 • odvetvovanie,
 • ťažba dreva v poraste,
 • manipuláciu s drevnou hmotou.

Teoretická časť odbornej prípravy končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do odbornej prípravy potvrdená od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly všetkých druhov
 •  rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu preukazu (v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu)
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x 24 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Informácie o cene odbornej prípravy nájdete v Cenníku. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás neváhajte kontaktovať.
Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu