Obsluha ručných reťazových motorových píl

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pre daný druh.

Termín školenia 

Ručnú motorovú reťazovú pílu môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s  preukazom obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly.

Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly je rozdelená do dvoch skupín podľa použitia ručnej motorovej reťazovej píly :

 1. Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly (MRP) pri ťažbe dreva (spiľovanie, odvetvovanie a manipulácia s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách)
 2. Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly (MRP) pri inej činnosti (stolárska, stavebná, umelecká činnosti, rez a úprava korún stromov, úprava a priečne skracovanie dreva)

Odborná príprava obsluhy ručnej MRP pri ťažbe dreva:

Obsluha ručnej reťazovej motorovej píly pri spiľovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách.

Obsahom odbornej prípravy je teoretická časť zameraná na:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
 • kontrolu a údržbu ručnej motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť odbornej prípravy je zameraná na:

 • zvislé a kombinované rezy,
 • odvetvovanie,
 • ťažba dreva v poraste,
 • manipuláciu s drevnou hmotou.

Odborná príprava obsluhy ručnej MRP pri inej činnosti:

Obsluha ručnej reťazovej motorovej píly pri činnostiach –  stolárska, stavebná, umelecká, rez a úprava korún stromov, úprava a priečne skracovanie dreva.

Obsahom odbornej prípravy je teoretická časť zameraná na:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri inej činnosti a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technologické postupy,
 • kontrolu a údržbu ručnej motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť odbornej prípravy je zameraná na:

 • štartovanie a vypínanie píly
 • montáž rezacej lišty a reťaze
 • manipuláciu s palivom
 • pílenie
 • údržbu

Teoretická časť odbornej prípravy končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok potvrdený od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly
 •  rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu preukazu, ak bol vydaný v našej spoločnosti (v prípade straty, krádeže alebo poškodenia preukazu)
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x 24 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu