Obsluha motorových vozíkov (VZV/NZV)

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh motorového vozíka.

Motorový vozík môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii- preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Vykonávame školenia na všetky druhy a triedy VZV (vysokozdvíhacie vozíky) a NZV (nízkozdvíhacie vozíky).

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do kurzu potvrdená od lekára)
  • aktuálna fotografia 3×3,5 cm.

Pre zaradenie do kurzu VZV/NZV nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz vydaný dopravným inšpektorátom.

Ponúkame Vám:

  •  získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých tried a druhov
  •  rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy vozíkov
  •  vydanie duplikátu preukazu ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
  •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x 24 mesiacov)
  •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov).

Školenie vykonávajú naši lektori obsluhy motorových vozíkov, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Informáciu o cene školenia nájdete v Cenníku alebo nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu