Obsluha stavebných strojov

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre danú triedu a druh stavebného stroja a zariadenia.

Stavebný stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii – preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).

Vykonávame odbornú prípravu na všetky druhy a triedy stavebných strojov a zariadení:

 • stroje a zariadenia na zemné práce
  A – dozér
  B – rýpadlo a hĺbidlo
  C – nakladací a vykladací stroj
  D – fréza a ryhovač
  E – skrejper
  F – rúrový ukladač
  G – valec
 • stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmes
  H – betonárka
 • ostatné stroje a zariadenia
  I – špeciálny motorový snehový stroj
  J – kompresor

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do odbornej prípravy potvrdená od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie oprávnenia na obsluhu stavebných strojov všetkých druhov
 •  rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu preukazu ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x12 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z. § 16. 1 x za 5 rokov)

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori obsluhy stavebných strojov, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Informácie o cene odbornej prípravy nájdete v Cenníku. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu