Práce vo výške

V súvislosti s novými zmenami v legislatíve, je každá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške viac ako 1,5 metra nad voľnou hĺbkou alebo pri výkope hlbšom
ako 1,3 metra povinná mať na túto činnosť odbornú spôsobilosť.

Odbornú spôsobilosť na výkon prác vo výške a nad voľnou hĺbkou bez použitia horolezeckej
a speleologickej techniky môžete získať absolvovaním oboznámenia. Po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený záznam o odbornej spôsobilosti na výkon prác vo výške a nad voľnou hĺbkou. V zmysle legislatívnych predpisov je povinnosť absolvovať opakované oboznámenie 1x 12 mesiacov.

Za práce vo výške a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú práce:

  • vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy (najmä murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších)
  • z pohyblivej pracovnej plošiny,
  • z rebríka vo výške nad 5 m,
  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m (kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách
    a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia).

Ponúkame Vám:

  • základné oboznámenie – na získanie záznamu o odbornej spôsobilosti
  • opakované oboznámenie – 1 x za 12 mesiacov (podľa Vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Zb.)

Oboznámenia vykonávajú naši lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Informácie o cene oboznámenia nájdete v Cenníku. V prípade záujmu o dohodnutie termínu oboznámenia nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu