Aktualizačná odborná príprava BT, ABT

Aktualizačná odborná príprava (AOP)
je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je

Osvedčenie BT neplatné!

(pozn.: Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza jednotný pojem „bezpečnostný technik“. Osvedčenia bezpečnostného technika bude od 01. 01. 2023 vydávať iba Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“).
To znamená, že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“). Osvedčenia ABT sa meniť nebudú, iba v prípade, ak ABT požiada o zmenu osobných údajov, tak po doručení pôvodne vydaného osvedčenia ABT mu už bude vydané osvedčenie BT.)

Program AOP:

Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program AOP bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii)

Podmienky účasti:

Úradne overená kópia osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, prípadne originál k predloženiu.

Rozsah AOP:

16 hodín

AOP otvárame priebežne počas celého roka, bližšie info v Pláne kurzov.

V prípade záujmu o najbližší termín a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu