Aktualizačná odborná príprava BT, ABT

Aktualizačná odborná príprava (AOP)
je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (9) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.

(pozn.: V  zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 25.09.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 25.09.2015, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom 26.09.2015 platnosť.)

Program AOP:

Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program AOP bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii)

Podmienky účasti:

Úradne overená kópia osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika.

Rozsah AOP:

16 hodín

Kurz AOP otvárame priebežne počas celého roka individuálne podľa záujmu.

Cena kurzu je uvedená v Cenníku. V prípade záujmu o najbližší termín kurzu nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu