O nás

Dlhoročné skúsenosti, odbornosť, komplexnosť, individuálny prístup.

O nás

Prostredníctvom našich spoločností OHSAS, s.r.o., VEMAL, s.r.o. a Ing. Lenka Pénzešová Švecová – OHSAS poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, vzdelávanie a audity v týchto oblastiach.

 

Tejto činnosti sa venujeme už od roku 2005 a sme držiteľmi mnohých oprávnení vydávaných Národným inšpektorátom práce a Krajským riaditeľstvom HaZZ.

 

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení udalostí (závažných pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a požiarov a pod.).

 

Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj účasť a zastupovanie našich zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany príslušného inšpektorátu práce, štátneho požiarneho dozoru a iných orgánov štátneho dozoru.

 

Všetky činnosti vykonávame prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a s prihliadnutím na špecifické potreby našich zmluvných partnerov.

 

Využitím našich dlhoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie
a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne hodnoty, ktoré by Vám mohli spôsobiť mimoriadne udalosti a zanedbanie bezpečnosti vo Vašej firme.Ing. Lenka Pénzešová Švecová, majiteľka firmy

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu