O nás

Firma Ing. Lenka Pénzešová Švecová – OHSAS vznikla v roku 2005.

O nás

Našou  hlavnou  činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a vzdelávania v uvedených oblastiach.

Sme oprávnená firma pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb BOZP
a OPP dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s odberateľom.

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce, Úradom verejného zdravotníctva a MV SR v oblasti BOZP, OPP a na organizáciu kurzov a školení v týchto oblastiach.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení udalostí (závažných pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a požiarov a pod.).

Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj účasť a zastupovanie zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany príslušného inšpektorátu práce a štátneho požiarneho dozoru.

Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Využitím našich dlhoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie
a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne hodnoty, ktoré by Vám mohli spôsobiť mimoriadne udalosti a zanedbanie bezpečnosti vo Vašej firme.Ing. Lenka Pénzešová Švecová, majiteľka firmy

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0905 876 147 alebo mailpošlite správu