špecialista požiarnej ochrany projektant

Požiarna bezpečnosť stavby

Riešite výstavbu objektu, rekonštrukciu budovy či zmenu účelu užívania stavby?

V tom prípade súčasťou projektovej dokumentácie ku stavebnému konaniu je aj

Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Naša spoločnosť disponuje odborne spôsobilosťou osobou-

Špecialistom požiarnej ochrany, prostredníctvom ktorého plníme tieto povinnosti:

  • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Ďalej naša spoločnosť pre Vás zabezpečí:

revízie hasiacich prístrojov a hydrantov reví

  • kontroly, dodávky a vykonania prestupov a náterov na stavbe,
  • kontroly, dodávky a revízie prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení, hydrantov a pod.,
  • dodávky, kontroly požiarnych uzáverov, požiarnych roliet, dymových zásten a pod.,
  • kontroly núdzového osvetlenia,
  • projekcie, dodávky a kontroly EPS, HSP, SHZ, ZODT.

 

Pre poskytnutie bližších informácií alebo spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu