Obsluha plynových zariadení

Overenie odborných vedomostí je určené pre osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových v celom rozsahu skupiny A a v celom rozsahu skupiny B, v zmysle Príloha č.1 IV. časť vyhl. 508/2009 Z.z. v znení n.p.

  • Odborná príprava je určená pre osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových skupiny A, v zmysle Príloha č.1 IV. časť vyhl. 508/2009 Z.z. v znení n.p.
  • Aktualizačnú odbornú prípravu organizujeme v zmysle § 16 ods. 8 Zákona 124/2006 Z. z. v znení
    n. p. o BOZP, podľa ktorého sú osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení povinné do piatich rokov od vydania preukazu absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Odbornú prípravu vykonávame na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie obsluhy vyhradených technických zariadení plynových:

OHSAS, s.r.o.
VVZ – 0013/21-04.2

Pre poskytnutie bližších informácií nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu