Zástupcovia zamestnancov
pre bezpečnosť

V zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP má zamestnávateľ povinnosť vymenovať a vykonávať vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Účelom školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ich je oboznámenie s:

  • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ich právami a povinnosťami.

V prípade záujmu o školenie a spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu