Obsluha zdvíhacích zariadení

Poskytujeme nasledujúce typy oboznámení obsluhy zdvíhacích zariadení:

VTZ triedy Ab – pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m (ktorá nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách – bez EČ)

 

Odborná príprava

Po absolvovaní odbornej prípravy, účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m s obmedzením prevádzky na pozemných komunikáciách.

Účastníkom odbornej prípravy bude vystavený  DOKLAD na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny v zmysle §17 ods. 3)  Vyhl. 508/2009 Z. z. v znení n. p. a §16 ods. 1 písm. c) Zák. č. 124/2006 Z. z. v znení n. p..

Opakované oboznámenie

Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

Pri opakovanom oboznámení budú účastníci oboznámení so zmenami v právnych predpisoch na zaistenie ochrany zdravia pri obsluhe pohyblivých plošín.

VTZ triedy Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Odborná príprava

Po absolvovaní odbornej prípravy, účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

Účastníkom odbornej prípravy bude vystavený  DOKLAD na zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  v zmysle §17 ods. 3)  Vyhl. 508/2009 Z. z. v znení n. p. a §16 ods. 1 písm. c) Zák. č. 124/2006 Z. z. v znení n. p..

Opakované oboznámenie

Opakované oboznamovanie každých min. 1 krát za 24 mesiacov.

Pri opakovanom oboznámení budú účastníci oboznámení so zmenami v právnych predpisoch na zaistenie ochrany zdravia pri obsluhe zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

V prípade záujmu o cenovú ponuku a dohodnutie termínu nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu