Obsluha poľnohospodárskych strojov

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s poľnohospodárskym strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení pre danú triedu a druhpoľnohospodárskeho stroja a zariadenia.

Termín školenia 

Vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s dokladom obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Vykonávame odbornú prípravu na všetky druhy a triedy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení:

 1. Samochodné rezačky
 2. Obilné kombajny
 3. Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín
  A – zberače ľanu
  B- zberače zemiakov
  C – zberače repy
  D – zberače chmeľu
  E – zberače objemových krmív
  F – ostatné zberače

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť  (lekársky posudok potvrdený od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie dokladu na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov všetkých druhov
 •  rozšírenie dokladu o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu dokladu, ak bol vydaný našou spoločnosťou (v prípade straty, krádeže alebo poškodenia dokladu)
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti dokladu (1 x 24 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z. § 16. 1 x za 5 rokov)

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu