Obsluha poľnohospodárskych strojov

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s poľnohospodárskym strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení pre danú triedu a druhpoľnohospodárskeho stroja a zariadenia.

Vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii – preukaz obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Vykonávame odbornú prípravu na všetky druhy a triedy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení:

 • Samochodné rezačky
 • Obilné kombajny
 • Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín
  A – zberače ľanu
  B- zberače zemiakov
  C – zberače repy
  D – zberače chmeľu
  E – zberače objemových krmív
  F – ostatné zberače

Podmienky pre zaradenie do odbornej prípravy:

 1. vek minimálne 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť ( žiadosť na zaradenie do odbornej prípravy potvrdená od lekára)
 3. aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám:

 •  získanie oprávnenia na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov všetkých druhov
 •  rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy
 •  vydanie duplikátu preukazu ( v prípade straty, krádeže alebo poškodenia preukazu )
 •  pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x 24 mesiacov)
 •  aktualizačnú odbornú prípravu (Zákon č. 124/2006 Z.z. § 16. 1 x za 5 rokov)

Odbornú prípravu vykonávajú naši lektori obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Informácie o cene odbornej prípravy nájdete v Cenníku. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu