Kuriči

Samostatná obsluha nízkotlakových kotlov s menovitým výkonom do 100 kW (kurič VI. triedy)

Odborná príprava je určená pre samostatnú obsluhu kotlov s menovitým výkonom do 100 kW.

Poskytujeme odbornú prípravu pre všetky média a typy palív.

Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava kuričov I. až V. triedy

Podľa čl. 6.13.4 STN 07 0710 sa od kuričov sa požaduje odborná príprava pre kotle príslušnej triedy v minimálnom rozsahu:

Kotol Odborná príprava
I. trieda 100 hodín
II. trieda 50 hodín
III. trieda 30 hodín
IV. trieda 20 hodín
V. trieda 12 hodín

Pri rozširovacej odbornej príprave je časový rozsah stanovený rozdielom hodín medzi danou a požadovanou triedou (napr. z V. triedy na IV. triedu 20-12 = 8 hod).

Absolventi odbornej prípravy pre I. až V. triedu obdržia potvrdenie o účasti potrebné k vykonaniu skúšok u oprávnenej právnickej osoby (TI a.s., TUV SUD….) v zmysle § 16 ods.2 písm. d) Zákona 124/2006 Z.z. o BOZP

Odborná príprava je vykonávaná na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie obsluhy vyhradených technických zariadení:

  • plynových č. VVZ – 1488/07-04.2
  • tlakových č. VVZ – 000063-06-02.2

Pre poskytnutie bližších informácií nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu