Kuriči

Samostatná obsluha nízkotlakových kotlov s menovitým výkonom do 100 kW (kurič VI. triedy)

Školenie je určené pre samostatnú obsluhu kotlov s menovitým výkonom do 100 kW.

Poskytujeme školenia pre všetky média a typy palív.

Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava kuričov I. až V. triedy

Podľa čl. 6.13.4 STN 07 0710 sa od kuričov sa požaduje odborná príprava pre kotle príslušnej triedy v minimálnom rozsahu:

KotolOdborná príprava
I. trieda100 hodín
II. trieda50 hodín
III. trieda30 hodín
IV. trieda20 hodín
V. trieda12 hodín

Pri rozširovacej odbornej príprave je časový rozsah stanovený rozdielom hodín medzi danou a požadovanou triedou (napr. z V. triedy na IV. triedu 20-12 = 8 hod).

Absolventi odbornej prípravy pre I. až V. triedu obdržia potvrdenie o účasti potrebné k vykonaniu skúšok u oprávnenej právnickej osoby (TI a.s., TUV SUD….) v zmysle § 16 ods.2 písm. d) Zákona 124/2006 Z.z. o BOZP

Školenia sú vykonávané na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie obsluhy vyhradených technických zariadení:

  • plynových č. VVZ – 1488/07-04.2
  • tlakových č. VVZ – 000063-06-02.2

Pre poskytnutie bližších informácií nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu