Blog

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s pesticídmi v poľnohospodárstve

Iba málokto si uvedomuje, že poľnohospodári čelia vysokým rizikám každý deň. Poľnohospodárstvo je v skutočnosti jedným z najnebezpečnejších povolaní. V európskom kontexte sa umiestňuje trvalo na treťom alebo štvrtom mieste medzi najrizikovejšími povolaniami. V poľnohospodárskom odvetví sa využívajú rôzne chemické látky, či už je to na ochranu plodín, zvýšenie úrody, alebo boj proti škodcom. Okrem […] Čítať ďalej

Choroba z povolania

Práca je neoddeliteľnou súčasťou života väčšiny ľudí, no niekedy môže mať nežiadúce následky a dopad na zdravie zamestnancov. Niektoré pracovné pozície sú spojené s vyšším rizikom vzniku konkrétnych chorôb. Je to v dôsledku ich vykonávania a expozície faktormi chemickými, fyzikálnymi, biologickými a ďalšími. Tieto faktory môžu ovplyvniť pracovnú schopnosť a celkovú kvalitu života zamestnancov. Vymedzenie […] Čítať ďalej

Riziká BOZP v odvetví HORECA

HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie. Skratka pochádza z anglických slov Hotel-REstaurant-CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne). Patrí k najvýznamnejších tvorcom pracovných miest v odvetví služieb v mnohých členských štátoch EÚ.   Pre častý výskyt pracovných úrazov a chorôb z povolania je kľúčová analýza rizík a uplatňovanie preventívnych opatrení. HORECA pozostáva prevažne z […] Čítať ďalej

Bezpečné Vianoce na pracovisku aj doma

Vianočné obdobie prináša so sebou radostné chvíle, no súčasne aj viacero nebezpečenstiev, ktoré môžu ovplyvniť nielen domáce, ale aj pracovné prostredie. Ako firma zaoberajúca sa poskytovaním služieb BOZP a OPP by sme Vás radi upozornili na potenciálne riziká spojené s prichádzajúcimi Vianocami a poskytli Vám odporúčania na ich minimalizáciu. 1. Stres na pracovisku a doma: […] Čítať ďalej

Bezpečnosť vodičov referentov

Aj keď súčasná legislatíva nepozná pojem vodič – referent, používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. Neprofesionálny vodiči majú v pracovnej zmluve dohodnutý iný druh práce, ale ako zamestnanci pri svojej práci používajú osobné motorové vozidlo zamestnávateľa na pracovné cesty.   Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodičov referentov je rovnako dôležité […] Čítať ďalej

Európsky týždeň bezpečnosti – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Európsky týždeň bezpečnosti (European Safety Week) je iniciatíva Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci (European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA), ktorá sa uskutočňuje každý rok s cieľom zvýšiť povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Európe. Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Tento […] Čítať ďalej

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu