Blog

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) upravuje Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Cieľom používania OOPP je predovšetkým ochrana zamestnanca a jeho zdravia pri práci, ako aj zamedzenie vzniku pracovných úrazov. Čo je a čo nie je osobitným ochranným pracovným prostriedkom? Legislatíva […] Čítať ďalej

Žatva v poľnohospodárstve: časť II. – OPP

Väčšina z nás si letné obdobie spája s oddychom, slnkom, či dovolenkou. Pre poľnohospodárov znamená leto obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Mnohokrát sa ich úsilie nezaobíde bez problémov – či už ich trápia veľké horúčavy, extrémne sucho, naopak inokedy záplavy a dlhotrvajúce dažde. Jedným z negatívnych faktorov počas žatevných prác je i […] Čítať ďalej

Žatva v poľnohospodárstve: časť I. – BOZP

Žatva je doba, kedy poľnohospodári zbierajú svoje plodiny z poľa, aby ich mohli ďalej spracovávať alebo predávať. Leto je obdobie, ktoré je neodmysliteľne spojené práve so zberom plodín a so žatevnými prácami. Na jednej strane je to čas nadšenia, keď poľnohospodári vidia, aká úroda sa im podarila dopestovať a aké výsledky dosiahli, ale zároveň je […] Čítať ďalej

Práca s diizokyanátmi.

Chráňte svoje zdravie a prihláste sa u NÁS na školenie ! prihlásiť sa   Legislatívna povinnosť: Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  všetky osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, sú povinné absolvovať školenie! A POZOR!!! Povinnosť absolvovať školenie má aj vedúci […] Čítať ďalej

Práca formou home office

Práca z domu, alebo home office, bol na Slovensku ešte donedávna nie celkom známy spôsob vykonávania pracovných povinností. Obdobie pandémie však prinieslo zmeny aj v pracovno-právnych vzťahoch. My sa teraz pozrieme na to, akým spôsobom môže home office fungovať.  Prácu formou home office Zákonník práce presne nedefinuje. V praxi však za home office môžeme považovať prácu vykonávanú príležitostne […] Čítať ďalej

Práca v administratíve a jej riziká

Je jednoduché si myslieť, že práca v pohodlnej kancelárii s príjemnou klímou je bezpečná a bez rizika. No všade okolo nás číha veľa rizík na našu bezpečnosť a zdravie. My si v nasledujúcich riadkoch ukážeme, akým najčastejším rizikám, môžu byť zamestnanci v administratíve vystavení. Zdroj: Mohamed Hassan, Pixabay. Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, […] Čítať ďalej

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu