Blog

Bezpečnosť vodičov referentov

Aj keď súčasná legislatíva nepozná pojem vodič – referent, používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. Neprofesionálny vodiči majú v pracovnej zmluve dohodnutý iný druh práce, ale ako zamestnanci pri svojej práci používajú osobné motorové vozidlo zamestnávateľa na pracovné cesty.   Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodičov referentov je rovnako dôležité […] Čítať ďalej

Európsky týždeň bezpečnosti – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Európsky týždeň bezpečnosti (European Safety Week) je iniciatíva Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci (European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA), ktorá sa uskutočňuje každý rok s cieľom zvýšiť povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Európe. Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Tento […] Čítať ďalej

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnej […] Čítať ďalej

Stavebné stroje

Stavebné stroje sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného priemyslu a používajú sa na rôzne úlohy, ako sú bagrovanie, kopanie, zdvíhanie ťažkých bremien a iné stavebné práce. Stavebné stroje a BOZP patria medzi dve dôležité témy v oblasti stavebníctva. BOZP sa zaoberá opatreniami a pravidlami zameranými na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, zatiaľ čo stavebné stroje sú […] Čítať ďalej

Pitný režim a mikroklimatické podmienky na pracovisku v lete

Mikroklimatické podmienky na pracovisku zahŕňajú teplo, chlad, vlhko, prúdenie vzduchu, sálavú teplotu strojov, zariadení, materiálu, či prašnosť pracovného prostredia. Tieto podmienky významnou mierou ovplyvňujú pracovnú výkonnosť zamestnancov. Vo všeobecnosti platí, že zamestnanci by mali mať na pracovisku vytvorené optimálne podmienky o ktoré by sa mal starať každý zamestnávateľ. Zvlášť počas horúčav v lete majú zamestnanci […] Čítať ďalej

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) upravuje Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Cieľom používania OOPP je predovšetkým ochrana zamestnanca a jeho zdravia pri práci, ako aj zamedzenie vzniku pracovných úrazov. Čo je a čo nie je osobným ochranným pracovným prostriedkom? Legislatíva […] Čítať ďalej

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu