Novinky

NIP – Plán hlavných úloh na rok 2019

Zameranie úloh bude orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Čítať ďalej

Predlžovanie pracovnej zmluvy

Zamestnávateľ vám ponúkne robotu, ale podpísať musíte pracovnú zmluvu opakovane iba na dobu určitú. Čítať ďalej

Stav BOZP na Slovensku stagnuje

Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, stagnuje. Čítať ďalej

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0905 876 147 alebo mailpošlite správu