Blog

Práca v sklade a BOZP

Každý podnikateľský subjekt, ak chce byť úspešný, musí sa starať o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť pri práci a o vyhovujúce pracovné podmienky. Práca v sklade patrí k rizikovým profesiám a my sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na základné požiadavky z hľadiska BOZP kladené na túto profesiu. Čo je sklad? Sklad je miesto, kde sa […] Čítať ďalej

Využitie a význam hasiacich prístrojov v domácnosti

Hasiaci prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru. Hasiace prístroje predstavujú prvú ochranu proti vzniknutému požiaru. Aj keď si väčšina ľudí uvedomuje ich prítomnosť na verejných miestach a výrobných pracoviskách, ich úloha v domácnostiach je často podceňovaná. Požiare môžu vzniknúť z mnohých príčin vrátane elektrických porúch, neopatrnosti pri používaní […] Čítať ďalej

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s pesticídmi v poľnohospodárstve

Iba málokto si uvedomuje, že poľnohospodári čelia vysokým rizikám každý deň. Poľnohospodárstvo je v skutočnosti jedným z najnebezpečnejších povolaní. V európskom kontexte sa umiestňuje trvalo na treťom alebo štvrtom mieste medzi najrizikovejšími povolaniami. V poľnohospodárskom odvetví sa využívajú rôzne chemické látky, či už je to na ochranu plodín, zvýšenie úrody, alebo boj proti škodcom. Okrem […] Čítať ďalej

Choroba z povolania

Práca je neoddeliteľnou súčasťou života väčšiny ľudí, no niekedy môže mať nežiadúce následky a dopad na zdravie zamestnancov. Niektoré pracovné pozície sú spojené s vyšším rizikom vzniku konkrétnych chorôb. Je to v dôsledku ich vykonávania a expozície faktormi chemickými, fyzikálnymi, biologickými a ďalšími. Tieto faktory môžu ovplyvniť pracovnú schopnosť a celkovú kvalitu života zamestnancov. Vymedzenie […] Čítať ďalej

Riziká BOZP v odvetví HORECA

HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie. Skratka pochádza z anglických slov Hotel-REstaurant-CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne). Patrí k najvýznamnejších tvorcom pracovných miest v odvetví služieb v mnohých členských štátoch EÚ.   Pre častý výskyt pracovných úrazov a chorôb z povolania je kľúčová analýza rizík a uplatňovanie preventívnych opatrení. HORECA pozostáva prevažne z […] Čítať ďalej

Bezpečné Vianoce na pracovisku aj doma

Vianočné obdobie prináša so sebou radostné chvíle, no súčasne aj viacero nebezpečenstiev, ktoré môžu ovplyvniť nielen domáce, ale aj pracovné prostredie. Ako firma zaoberajúca sa poskytovaním služieb BOZP a OPP by sme Vás radi upozornili na potenciálne riziká spojené s prichádzajúcimi Vianocami a poskytli Vám odporúčania na ich minimalizáciu. 1. Stres na pracovisku a doma: […] Čítať ďalej

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu