Hasiaci prístroj

Využitie a význam hasiacich prístrojov v domácnosti

Hasiaci prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru.

Hasiace prístroje predstavujú prvú ochranu proti vzniknutému požiaru. Aj keď si väčšina ľudí uvedomuje ich prítomnosť na verejných miestach a výrobných pracoviskách, ich úloha v domácnostiach je často podceňovaná. Požiare môžu vzniknúť z mnohých príčin vrátane elektrických porúch, neopatrnosti pri používaní kuchynských spotrebičov, varení či pečení alebo dokonca od zapálených sviečok, krbu a pod. Práve preto je dôležité mať pripravené a ľahko dostupné prenosné hasiace prístroje.

Hasiaci prístroj v domácnosti

www.canva.sk

Rozdelenie hasiacich prístrojov

Existuje niekoľko typov hasiacich prístrojov určených na zvládanie rôznych požiarov. V zmysle vyhlášky sa prenosné hasiace prístroje delia podľa druhu hasiacej látky na:

a) vodné – vhodné na použitie pevných látok napríklad drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma, plasty.
b) penové – sú ideálne na uhasenie požiaru pevných látok ako sú napríklad benzín, olej, lak.
c) práškové – sú všeobecne dostupné a často sa používajú v domácnostiach, v garážach, avšak, pri ich použití je potrebné byť opatrným, pretože prášok môže spôsobiť poškodenie elektrických zariadení a je následne vznikajú problémy pri čistení priestoru po ich použití.
d) CO2 (snehové) – používajú sa na požiare vzniknuté v dôsledku používania elektrických spotrebičov. Ich výhodou je tiež minimálne poškodenie po použití, pretože nezanechávajú žiadny reziduálny materiál.
e) halónové – veľmi vhodné na hasenie elektroniky, avšak používanie halónov sa výrazne obmedzilo a v mnohých prípadoch sa nahradili inými, environmentálne prijateľnejšími hasiacimi látkami.
f) s čistou hasiacou látkou – je všeobecne určená na zvládanie požiarov rôznych typov.

 

Použitie hasiacich prístrojov

Každý prenosný hasiaci prístroj má na vonkajšej tlakovej nádobe okrem identifikačných údajov aj návod na použitie hasiaceho prístroja s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony. Ako teda správne postupovať pri hasení požiaru v domácnosti?

1. Odhad situácie:
• Zvážte veľkosť požiaru a vaše možnosti v jeho uhasení.
• Ak je požiar malý a môžete bezpečne hasiť, pokúste sa ho zvládnuť.
2. Bezpečnosť na prvom mieste:
• Uistite sa, že ste bezpečne vzdialený od ohrozenia a máte voľnú únikovú cestu, ak by sa situácia zhoršila.
3. Správne použitie PASS: Skratka „PASS“ (z angl.) je mnemotechnická pomôcka, ktorá slúži na zapamätanie si správneho postupu pri používaní hasiaceho prístroja. Každé písmeno znamená konkrétny krok:
• P – Pull (Potiahni): Potiahnite istiacu poistku (zväčša malý kovový kolík, umiestnený na hornej časti spúšťacieho mechanizmu).
• A – Aim (Namier): Uchopte a nasmerujte prúdnicu alebo trysku na základňu plameňov a zamerajte sa na ne. Držte hasiaci prístroj vzpriamene.
• S – Squeeze (Stlač): Stlačte spúšť hasiaceho prístroja pomaly a rovnomerne, aby sa uvoľnila hasiaca látka.
• S – Sweep (Pohybuj): Pohybujte sa počas hasenia plynule z jednej strany na druhú, aby ste pokryli celú plochu základne plameňov. Zároveň je vhodné postupovať pri hasení smerom od kraja do centra ohniska. V prípade práškových hasiacich prístrojov hasiť zhora nadol.
Tento systém „PASS“ je jednoduchý spôsob, ako si zapamätať kroky potrebné na správne a efektívne použitie hasiaceho prístroja.
4. Kontrola požiaru:
• Ak sa požiar zdá byť pod kontrolou, ešte niekoľko minút uistite, že je úplne uhasený a nevzplanie opäť.
5. Zavolajte pomoc:
• Ak hasenie nie je úspešné alebo sa situácia zhoršuje, opustite ohrozený priestor, nevystavujte sa nebezpečenstvu a okamžite volajte hasičov na telefónnom čísle 150.

hasenie požiaru v domácnosti

www.canva.sk

Investícia do hasiacich prístrojov a ich správne používanie môžu v prípade nešťastia pomôcť zachrániť životy a minimalizovať škody na majetku. Preto by mala byť bezpečnosť v domácnosti prioritou pre každú rodinu.

 

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

Kontakt

Plán kurzov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu