Referencie

S rokmi sme si vytvorili povesť spoľahlivého a odborného partnera pre BOZP. Naši klienti sa na nás môžu spoľahnúť, že budeme mať vždy na pamäti ich záujmy a že budeme s nimi spolupracovať na dosiahnutí ich cieľov.

So spoločnosťou VEMAL, s.r.o. spolupracujeme viac ako 10 rokov. Zabezpečuje pre zamestnancov našej spoločnosti školenia BOZP a PO, dohliada na dodržiavanie legislatívnych nariadení týkajúcich sa bezpečnosti pri práci, ako aj požiarnej ochrany. Oceňujeme ich aktívny prístup a promptnú spoluprácu na neustálom zlepšovaní podmienok pracovného prostredia z pohľadu bezpečnosti zamestnancov. Do popredia tiež vyzdvihujeme veľmi ústretový a ochotný prístup tímu VEMAL, s.r.o., ako aj jeho záujem o spoznanie potrieb našej spoločnosti.

Pri službách tohto charakteru sme potrebovali mať istotu, že všetky požiadavky vyplývajúce z legislatívy v oblasti BOZP a OPP máme zabezpečené promptne, komplexne a na požadovanej odbornej úrovni.

So spoločnosťou VEMAL, s.r.o. spolupracujeme od r. 2014. So spoluprácou sme veľmi spokojní. Oceňujeme odbornosť, kvalifikovanosť vykonávaných kontrol, kladne hodnotíme pomoc a aktivity aj pri odstraňovaní zistených nedostatkov. Za pozitívum považujeme aj prispôsobovanie sa u nás meniacim sa potrebám.

Spoločnosť OHSAS s.r.o., nám poskytuje veľmi profesionálny servis v oblasti BOZP. Spoločnosť veľmi pružne a ochotne reaguje na naše potreby a požiadavky. Počas našej niekoľkoročnej spolupráce sme sa vždy stretli s ústretovým prístupom.

So službami v oblasti BOZP a OPP poskytovaných spoločnosťou OHSAS s.r.o., ktoré využívame od roku 2013, sme veľmi spokojní. Vysoko pozitívne hodnotíme nielen profesionálny prístup, ale aj komunikáciu a obsahovú náplň poskytovaných informácií a služieb. Spoločnosť OHSAS s.r.o. môžeme len odporučiť!

Spoločnosť OHSAS s.r.o. so sídlom vo Vrábľoch dlhodobo zabezpečuje úlohy BOZP, spolupracuje pri výkone činnosti PZS, metodicky usmerňuje a zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti požiarnej ochrany pre naše zariadenie. So spoluprácou sme veľmi spokojní, vysoko hodnotíme profesionalitu a odbornosť v danej problematike a ústretovosť.

Pre zabezpečenie služieb BOZP a OPP sme hľadali dodávateľa, ktorý ich poskytne komplexne, odborne a zároveň zohľadní naše špecifické požiadavky poskytovateľa ubytovacích a stravovacích služieb. Rozhodli sme sa pre spoločnosť OHSAS, s.r.o., ktorá splnila všetky naše očakávania.

Chcete nám poslať svoju skúsenosť? Pošlite nám ju cez nasledovný formulár

    Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

    Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu