Školenie vodičov

Väčšina firiem, ale aj živnostníkov potrebuje pri svojej podnikateľskej činnosti prevádzkovať motorové vozidlá.

Termín školenia 

Školenie vykonávame aj diaľkovo formou E-learningu.

S prevádzkovaním firemných automobilov, či už osobných alebo nákladných, sa ale spájajú administratívne povinnosti.

Zamestnávateľ vodičov firemných osobných motorových vozidiel má viaceré povinnosti. Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to i vodičov referentských vozidiel.

Oboznámenie sa vykonáva 1×24 mesiacov, kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou.

Zamestnávateľ je okrem toho povinný zamestnancov informovať o tom, ako sa poskytuje prvá pomoc, nutný je teda kurz. Podobne je to s informovaním o iných opatreniach a postupoch, ktoré by boli potrebné v prípade, ak by bol ohrozený ľudský život.

Vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá používa vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia.

Okrem toho rozlišujeme skupiny:

 • vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
 • vodič z povolania do 3,5t – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je vedenie motorového vozidla,
 • opravár, údržbár – opravár alebo údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel,
 • vedúci pracovník – pracovník, ktorý riadi činnosť vodiča referenta alebo vodiča z povolania alebo opravára, údržbára (na to aby mohol zodpovedne riadiť činnosť musí mať potrebnú kvalifikáciu
  – školenie).

Účelom oboznámenia je:

 • oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov
  s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
 • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
 • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe
  a opravách motorových vozidiel,
 • oboznámiť o správnom vedení evidencie o dobe vedenia motorového vozidla.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu oboznámenia a cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu