Pracovná zdravotná služba (PZS)

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Mgr. Lenka Chudá verejný zdravotník

 

Naša spoločnosť vykonáva zdravotný dohľad nad pracoviskom v spolupráci s HWORKPZS https://www.hworkpzs.sk/pzs/ prostredníctvom verejných zdravotníkov, ktorí sa špecializujú na výskum pracovných podmienok a majú skúsenosti s rôznymi druhmi pracovísk od priemyselnej výroby až po zdravotnícke zariadenia.

 

 

Zamestnávateľ môže zabezpečiť zdravotný dohľad na pracovisku dvoma spôsobmi:

1. dodávateľským spôsobom, teda nadviazať spoluprácu s PZS-kou, alebo

2. vlastným zamestnancom, ktorý je odborne spôsobilý a má so zamestnávateľom uzavretý pracovný pomer.

Čo Vám ponúkame?

 • pomáhame predchádzať chorobám z povolania
 • optimalizujeme pracovné podmienky
 • udržiavame Vašu dokumentáciu vždy aktuálnu
 • pomáhame plniť legislatívne povinnosti na úseku ochrany a podpory verejného zdravia
 • zastupujeme Vás pri komunikácii s orgánmi štátneho zdravotného dozoru
 • poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie v otázkach pracovných podmienok a ochrany zdravia
 • vždy Vás vopred upozorníme mailom na potrebu opakovanej obhliadky pracoviska a aktualizácie dokumentácie

PZS u Vás vykoná:

 • obhliadky pracoviska
 • identifikáciu pracovných faktorov
 • kategorizáciu prác
 • vypracuje odborný posudok
 • pripraví podklady pre lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
 • vypracuje prevádzkový poriadok s posudkom o riziku
 • pravidelne aktualizuje odborný posudok v zmysle zákona
 • sleduje termíny, lehoty a legislatívne zmeny

Pre poskytnutie bližších informácií alebo spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu