Sklad, VZV vozík

Práca v sklade a BOZP

Každý podnikateľský subjekt, ak chce byť úspešný, musí sa starať o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť pri práci a o vyhovujúce pracovné podmienky. Práca v sklade patrí k rizikovým profesiám a my sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na základné požiadavky z hľadiska BOZP kladené na túto profesiu.

VZV a sklad, BOZP

www.canva.sk

Čo je sklad?

Sklad je miesto, kde sa uchovávajú tovary, produkty, alebo materiály pred ich predajom, distribúciou, alebo použitím. Môže to byť budova, priestor alebo iné miesto, kde sa môžu tovary skladovať, triediť, označovať a spracovávať. Skladovanie zahŕňa rôzne činnosti, ako sú prijímanie, uskladňovanie, vychystávanie a expedícia tovaru. I keď existuje veľké množstvo skladov a každý môže byť iný, na prvom mieste by mala byť bezpečnosť. Práca v sklade a BOZP sú prepojené, pretože sklady môžu byť miestami s rôznymi rizikami a potencionálnymi nebezpečenstvami, ako sú pády, náraz do vozíkov, alebo zariadení, nebezpečenstvá spojené z manipuláciou s ťažkými bremenami a mnoho ďalších.

Načo si dávať pozor? Medzi najčastejšie riziká v sklade patria:

1. Manipulácia s bremenami: Zdvíhanie, prenášanie a skladovanie tovaru môže spôsobiť zranenia chrbta, svalov a kĺbov. Nesprávna technika zdvíhania alebo preťažovanie môže viesť k vážnym zraneniam.
2. Obsluha mechanizmov: Práca s vysokozdvižnými vozíkmi a inými zariadeniami vyžaduje školenie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Nezodpovedné používanie môže spôsobiť kolízie a zranenia.
3. Pošmyknutia a pády: Rozliate kvapaliny, zle umiestnené predmety alebo neudržiavané podlahy môžu spôsobiť pošmyknutie a pády, čo môže viesť k vážnym zraneniam.
4. Únava a stres: Monotónna práca, časový tlak a fyzická náročnosť môžu spôsobiť únavu a stres, čo zvyšuje riziko nehôd.

Dôležité aspekty BOZP, ktoré by mali byť zohľadnené pri práci v sklade:

• Používanie ochranných pracovných pomôcok – osoby pracujúce v sklade by mali používať vhodné ochranné pracovné pomôcky, ako napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu, bezpečnostnú topánky a pod.
• Manipulácia s tovarom – manipulácia s ťažkými bremenami, zdvíhanie, presúvanie a skladovanie tovaru by sa malo vykonávať s ohľadom na ergonómiu a techniky bezpečnej manipulácie, aby sa minimalizovalo riziko poranení a úrazov.
• Pracovné prostredie – sklad by mal byť dobre osvetlený, udržiavaný v čistote a vo vhodnej teplote a vlhkosti, aby sa minimalizovali riziká súvisiace s prostredím, ako sú pády, pošmyknutia, alebo iné nehody.

Sklad

www.canva.s

• Značenie a označovanie – tovar by mal byť správne značený a označený podľa relevantných nariadení a predpisov, aby sa minimalizovalo riziko nesprávneho zaobchádzania s nebezpečnými látkami, a aby sa zabezpečila ich bezpečná manipulácia. Taktiež by mali byť k dispozícii dostatočné značenie a označenie evakuačných ciest a hasičských zariadení.
• Prvá pomoc – osoby pracujúce v sklade by mali byť oboznámené s umiestnením a používaním záchranných zariadení, ako je hasiaci prístroj a s postupmi prvej pomoci v prípade úrazu alebo iného nešťastia.
• Odborná príprava – zamestnanci pracujúci v sklade by mali absolvovať primerané školenie týkajúce sa BOZP a mali by byť oboznámení s bezpečnostnými postupmi
• Osobné ochranné prostriedky (OOP) – zamestnanci by mali mať prístup k správnym osobným ochranným prostriedkom, ako sú ochranné okuliare, rukavice, prilby, topánky a iné. Automatickou súčasťou oblečenia by mali byť reflexné prvky na oblečení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v sklade vyžaduje systematický prístup k identifikácii rizík a implementácii preventívnych opatrení. Efektívne riadenie BOZP nielenže chráni zamestnancov pred úrazmi, ale tiež prispieva k zvýšeniu produktivity a celkovej efektivity prevádzky skladu. Pravidelné školenia, dôsledné dodržiavanie predpisov a neustále zlepšovanie pracovného prostredia sú kľúčové pre bezpečnú prácu v sklade.

Sklad

www.canva.sk

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

Kontakt

Plán kurzov

 


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu