BOZP V POĽNOHOSPODÁRSTVE

K jedným z najnebezpečnejších povolaní jednoznačne patrí práca poľnohospodára.

Práca v ťažkom teréne, v nepriaznivých poveternostných podmienkach alebo napríklad aj práca s ťažkými poľnohospodárskymi strojmi. Sú to jedny z mnoho rizikových faktorov, ktoré môžu zapríčiniť vznik pracovného úrazu.

Najčastejšie pracovné úrazy v poľnohospodárstve sú zapríčinené:

 • pádmi z výšky,
 • zachytenie alebo vtiahnutie končatín,
 • zásahom pohyblivými alebo padajúcimi predmetmi,
 • starostlivosťou o poľnohospodárske zvieratá,
 • používaním chemických látok,
 • nesprávnym používaním poľnohospodárskych strojov.

Pred začatím prác na poľnohospodárskych strojoch je dôležité dodržiavať príslušné predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a taktiež stroje a zariadenia, ktoré sa používajú pri práci musia vyhovovať požiadavkám bezpečnostných predpisov.

Národný inšpektorát práce uvádza nasledovné najčastejšie nedostatky pri práci v poľnohospodárstve:

 • prevrátenie traktora,
 • ohrozenie motorovou pílou,
 • fyzické zaťaženie,
 • používanie nevhodných OOPP,
 • prítomnosť neoprávnených osôb na pracovisku,
 • neudržiavanie čistoty pracoviska,
 • neudržiavanie elektroinštalácie v bezpečnom stave,
 • nedostatočná kontrola hospodárskych budov,
 • nedostatočné prekrytie šácht a pracovných jám,
 • preceňovanie svojich schopností,
 • zlé uskladnenie materiálu,
 • nepoužívanie ochranných krytov.

Na zabezpečenie bezpečného správania sa pri používaní poľnohospodárskych strojov a zamedzeniu vzniku vyššie spomenutých nedostatkov je nevyhnutné, aby boli zamestnanci  odborne spôsobilí a oboznámení s možnými nebezpečenstvami, ktoré sa na ich pracovisku vyskytujú. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú činnosti na poľnohospodárskych  strojoch musia mať potrebné znalosti, zručnosti a schopnosti. Odbornú spôsobilosť môžete získať absolvovaním odbornej prípravy obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení.

V prípade, že máte záujem o odbornú spôsobilosť na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení, kontaktujte nás. Informácie o cene odbornej prípravy nájdete v Cenníku.

 

Zdroje: https://osha.europa.eu/sk/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock-farming-horticulture-and/viewhttps://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/40/100/40100282.pdf


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu