NIP – Plán hlavných úloh na rok 2019

Zameranie úloh bude orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Na rok 2019 má Národný inšpektorát práce naplánovaných týchto 13 hlavných úloh, ktorým bude venovať zvýšenú pozornosť:

1. Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s tlakovými nádobami na dopravu plynov

2. Dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa pri prideľovaní a používaní OOPP

3. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)

4. Kontrola dodržiavania pravidiel BOZP v subjektoch, v ktorých sa v rokoch 2017 a 2018 stal registrovaný pracovný úraz

5. Inšpekcia práce v jadrovej energetike

6. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ

7. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy

8. Dodržiavanie BOZP pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín

9. Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve

10. Kontrola zameraná na bezpečnosť vyhradených technických zariadení

11. Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s bremenami

12. Kontrola odmeňovania zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd podľa podmienok novely Zákonníka práce

13. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo všetkých sektoroch podnikania oddeleniami KNZ (Kobra)

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/narodny-inspektorat-prace-predstavuje-plan-hlavnych-uloh-na-rok-2019/


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu