Práca s diizokyanátmi.

Chráňte svoje zdravie a prihláste sa u NÁS na školenie !

prihlásiť sa

 

Legislatívna povinnosť:

Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 všetky osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, sú povinné absolvovať školenie!

A POZOR!!!

Povinnosť absolvovať školenie má aj vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.

Čo sú diizokyanáty?

Diizokyanáty sú skupina organických zlúčenín obsahujúcich izokyanátovú funkčnú skupinu (-N=C=O). Najbežnejšie diizokyanáty sú toluéndiizokyanát (TDI) a difenylmethandiizokyanát (MDI). Tieto zlúčeniny sa používajú ako suroviny v priemysle, najmä výrobe polyuretánov a polyuretánovej peny, ktoré sa používajú ako izolačné materiály, tesniace prvky, náterové hmoty, lepidlá a mnoho ďalších aplikácií. Okrem toho sa diizokyanáty používajú aj v lekárstve ako zložky liekov na liečbu astmy a iných respiračných ochorení.

Diizokyanáty sú aj toxické a spôsobujú vážne zdravotné problémy, najmä ak sú inhalované alebo sa inak vstrebávajú do tela. Preto ich skladujte správne a manipulujte s nimi tak, aby sa minimalizovalo riziko ich vystaveniu. Rovnako treba obmedziť ich používanie len v dobre vetraných priestoroch, s použitím osobnej ochrany.

Používanie diizokyanátov v praxi:

Diizokyanáty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde sa vyžaduje tvorba tvrdých a odolných materiálov.

Priemyselné odvetvia, v ktorých sa pracuje s diizokyanátmi:

 1. Výroba lakov a náterov: Diizokyanáty sa často používajú ako reaktívne zložky v tvorbe polyuretánových lakov a náterov.
 2. Stavebníctvo: V stavebníctve sa diizokyanáty používajú ako zložky v montážnej pene na tesnenie a izoláciu. Tiež sa používajú ako lepiace zmesi pri výrobe sendvičových panelov a iných stavebných materiálov.
 3. Automobilový priemysel: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe automobilových dielov,

  Zdroj: www.pixabay.com

  najmä v oblasti interiérov, ako sú sedačky, čalúnenie, palubovky a pod.

 4. Elektrotechnický priemysel: V elektrotechnickom priemysle sa diizokyanáty používajú pri výrobe izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch.
 5. Výroba textilu: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe textilu na tvorbu pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, čalúnenie a pod.
 6. Výroba plastov: Diizokyanáty sa používajú ako reaktívne zložky pri výrobe tvrdých a odolných plastov.
 7. Výroba lepidiel: Diizokyanáty sa používajú ako zložky v lepiacich zmesiach na lepenie rôznych materiálov.

Toto sú len niektoré z priemyselných odvetví, v ktorých sa používajú diizokyanáty. Nakoľko diizokyanáty  toxické, dôležité je dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s týmito látkami.

Diizokyanáty spôsobujú podráždenie kože, očí a dýchacích ciest. Okrem toho vyvolávajú alergické reakcie najmä u osôb, ktoré boli v minulosti vystavené týmto zlúčeninám. Zabezpečte preto manipuláciu s náterovými hmotami, ktoré obsahujú diizokyanáty, iba v dobre vetraných priestoroch a použite primeranú osobnú ochranu, najmä ochranné rukavice, okuliare a respirátory.

Odborná príprava sa podľa zákona preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, a vykonáva ju buď lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby alebo bezpečnostný technik.

Zdroj: www.pixabay.com

Žitavská 22/1,
952 01 Vráble
tel: +421 945 453 460
e-mail: ohsas@ohsas.sk

https://www.ohsas.sk/plan-kurzov/ 


Komentáre

Dobrý deň,
aká je prosím dĺžka (v hodinách) odbornej prípravy pre prácu s diizokyanátmi?

Ďakujem

Dobrý deň,

legislatívne nie je presne upravená dĺžka odbornej prípravy pre prácu s diizokyanátmi. Závisí to od lektora a aj od rizikovosti, druhov a používania chemických faktorov obsahujúcich diizokyanáty. U nás školenie trvá približne 1-2 hodiny, podľa úrovne odbornej prípravy. Legislatíva rozlišuje 3 úrovne:
Všeobecná odborná príprava
Stredne pokročilá odborná príprava
Pokročilá odborná príprava

V prípade ďalších otázok, alebo záujmu nás môžete kontaktovať.
Prajeme pekný deň.

Dobrý deň ,

Povinnosť školenia platí aj pre SZČO – živnostníkov, ktorí pracujú s látkami, ktoré obsahujú zložku diizokyanátov. V prípade ďalších otázok, alebo bližších informácií nás kľudne kontaktujte.
Prajeme pekný deň.

Dobrý deň ,
informáciu, či produkty, ktoré používate (farby, lepidlá, tmely a pod.) obsahujú aj diizokyanáty nájdete v Karte bezpečnostných údajov konkrétneho produktu. Karty bezpečnostných údajov Vám môže poskytnúť predajca, distribútor, prípadne niektoré viete dohľadať aj na internete. Prajeme bezpečnú prácu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu