Odborný kurz Efektívny predaj služieb

 Aj MY sa stále vzdelávame a posúvame naše hranice!

ľudia na prednáške

Zavar_23.5.2023_Kurz- Efektívny predaj služieb v oblasti BOZP a OPP


Skúsenosť z kurzu o efektívnom predaji služieb

Dnešná doba je charakterizovaná rýchlym technologickým pokrokom a neustálymi zmenami. V konkurenčnom podnikateľskom prostredí je dôležité neustále sa vzdelávať a posúvať svoje vedomosti a hranice. Dnes sme sa zúčastnili kurzu o efektívnom predaji služieb. Tu je zopár našich skúseností a ponaučení z tohto obohacujúceho dňa.

Vzdelávanie je nevyhnutné pre osobný a profesionálny rast:

Nech sme akokoľvek skúsení v našej oblasti, vždy existuje priestor na zlepšenie. Kurz o efektívnom predaji služieb nám otvoril oči voči novým stratégiám, technikám a prístupom k predaju. Vzdelávanie nám umožňuje udržať si krok s rýchlo meniacimi sa požiadavkami zákazníkov a inováciami v našom odvetví. Je to investícia do nášho osobného a profesionálneho rastu, ktorá nám pomôže stále posúvať hranice a dosahovať úspech.

Získanie nových poznatkov a perspektív:

Na kurze sme stretli širokú škálu ľudí z nášho odvetvia ale s rôznymi skúsenosťami. Táto rôznorodosť nám umožnila získať nové perspektívy a poznatky. Diskusie a skupinové aktivity nám umožnili zdieľať svoje vlastné skúsenosti a niečo sa naučiť aj od ostatných. Bolo to obohacujúce a otvorilo nám to oči pre nové prístupy a riešenia, ktoré môžeme aplikovať v našom vlastnom podnikaní.

Vylepšenie komunikačných zručností:

Efektívny predaj služieb si vyžaduje silné komunikačné zručnosti. Na kurze sme sa venovali rôznym aspektom komunikácie – osobnej, telefonickej, mailovej. Zlepšenie našich schopností komunikovať nám pomôže lepšie porozumieť potrebám a očakávaniam našich zákazníkov. Tiež sme sa naučili, ako získať dôveru a vybudovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom účinnej komunikácie.

Prispôsobenie sa meniacemu sa trhu:

Trhy sa neustále menia a je dôležité byť schopný prispôsobiť sa novým trendom a požiadavkám. Na kurze sme sa dozvedeli o najnovších trendoch v oblasti predaja služieb a stratégiách, ktoré môžeme použiť na to, aby sme zostali konkurencieschopní. Praktické príklady a štúdie prípadov nám umožnili vidieť, ako sa iné spoločnosti úspešne prispôsobujú meniacemu sa prostrediu a ako môžeme použiť tieto techniky aj my.

Vytváranie siete kontaktov:

Vzdelávacie kurzy sú skvelou príležitosťou na rozšírenie nášho profesijného okruhu a vytvorenie nových obchodných kontaktov. Na kurze sme stretli ľudí s podobnými záujmami a cieľmi, s ktorými sme si mohli vymieňať kontakty a spolupracovať na budúcich projektoch. Budovanie siete kontaktov je kľúčové pre rozširovanie našej obchodnej pôsobnosti a príležitostí.


 

Účasť na kurze o efektívnom predaji služieb nám poskytla výnimočnú príležitosť pre náš osobný a profesionálny rast. V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je vzdelávanie naozaj nevyhnutné, ak sa chceme stať úspešní. Neustále sa vzdelávať a posúvať svoje vedomosti a hranice je investíciou do nášho budúceho úspechu. Tento kurz nám umožnil získať nové poznatky, rozšíriť naše obzory a nadviazať užitočné obchodné kontakty. Preto odporúčame každému, kto chce zlepšiť svoje predajné zručnosti a byť konkurencieschopný, aby sa zapojil do podobných vzdelávacích aktivít.


Celým kurzom nás sprevádzal výborný lektor, obchodný stratég, marketér, kouč Ing. Peter Trgala majiteľ spoločnosti E-commercio, s.r.o., za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Zároveň sme radi, že takýto šikovný človek je jedným z našich obchodných parterov v oblasti E-learningu.


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu