01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov je vykonať ich oboznámenie s právnymi predpismi, ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce, vnútornými predpismi a pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy podľa charakteru vykonávanej práce. Dôležité je tiež rozšíriť a utvrdiť už ich nadobudnuté vedomosti a znalosti v tejto oblasti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo výrobnej ako i nevýrobnej sfére a tým dosiahnuť, aby všetci trvale dodržiavali technologické, bezpečnostné a hygienické predpisy a vykonávali činnosti u zamestnávateľa bez vzniku pracovných úrazov, havárií a porúch technických zariadení.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu