Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Európsky týždeň bezpečnosti – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Európsky týždeň bezpečnosti (European Safety Week) je iniciatíva Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci (European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA), ktorá sa uskutočňuje každý rok s cieľom zvýšiť povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Európe. Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Tento rok je naplánovaný na: 24. október – 28. október.

Počas tohto týždňa sa organizujú rôzne podujatia, kampane, semináre a workshopy súvisiace s danou témou, aby sa zvýšilo povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a aby sa podporili osvedčené postupy v tejto oblasti.
Témy Európskeho týždňa bezpečnosti sa menia každý rok a zameriavajú sa na aktuálne otázky a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe.

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023-2025

Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Cieľom kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023-2025 s názvom Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe je zvýšiť informovanosť o vplyve digitálnych technológií na prácu a pracoviská a o tom, ako s nimi zaobchádzať.

Digitálne technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného pracovného života. Ich vplyv na prácu a pracoviská je výrazný a môžeme očakávať, že bude pretrvávať i v budúcnosti. Treba si uvedomiť, že digitálne technológie samy o sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Ich vplyv na prácu a pracoviská závisí od toho, ako sú využívané a regulované.

Digitálne technológie prinášajú do pracovného sveta značné zmeny a majú svoje výhody aj nevýhody. Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných aspektov týchto technológií v práci:

Výhody:
  • Zvýšená produktivita: Digitálne nástroje a softvér umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu, čo zvyšuje produktivitu zamestnancov.
  • Presnosť a konzistencia: Automatizované procesy sú presné a konzistentné, čo vedie k menšiemu počtu chýb a zlepšuje kvalitu výstupov.
  • Zníženie nákladov: Automatizácia môže znížiť náklady na pracovnú silu a ľudskú chybu, čím pomáha firmám dosiahnuť väčšiu efektivitu a zisk.
  • 24/7 prevádzka: digitálne technológie môžu pracovať nepretržite, čo je vhodné pre odvetvia, ktoré vyžadujú neustálu prevádzku.
  • Riziká a nebezpečenstvá: Roboti môžu vykonávať úlohy v nebezpečných prostrediach, čo znižuje riziko úrazov pre ľudí.
Nevýhody:
  • Strata pracovných miest: Automatizácia môže viesť k strate pracovných miest v odvetviach, kde sú rutinné úlohy nahradené strojmi.
  • Riziko pracovného vyhorenia: Zvýšená automatizácia a rýchla zmena pracovných procesov môžu viesť k vyššiemu riziku pracovného vyhorenia a stresu u zamestnancov.
  • Potreba rekvalifikácie: S nástupom robotizácie a umelej inteligencie môže byť potrebné prekvalifikovať zamestnancov, aby získali nové zručnosti a mohli pracovať s technológiou.
  • Zraniteľnosť voči kybernetickým útokom: S nárastom pripojených zariadení a systémov hrozí zvýšené riziko kybernetických útokov a nedostatočnej kybernetickej bezpečnosti.
  • Sociálne vplyvy: Strata pracovných miest a zmeny v pracovných podmienkach môžu mať sociálne vplyvy, vrátane nezamestnanosti a nerovností v príjmoch.

Je jasné, že digitálne technológie budú aj naďalej meniť spôsob, akým pracujeme. Vzhľadom na rýchly technologický vývoj je dôležité, aby firmy, vlády a jednotlivci zvažovali všetky aspekty vplyvu digitálnych technológií na prácu a pracoviská a prispôsobili sa novým výzvam a príležitostiam, ktoré tieto technológie prinášajú.

 

 

Rýchly nástup digitálnych technológií mení spôsob, akým pracujeme a pracovné prostredie, pričom prináša nové príležitosti aj výzvy, ktoré si vyžadujú adaptáciu a inováciu.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

☎ Kontaktujte nás:
cez formulár : Kontakt – OHSAS
pošlite email : ohsas@ohsas.sk
zavolajte : 0945 453 460

Plán kurzov

Zdroj: https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/sk
https://www.ip.gov.sk/oznamy/europsky-tyzden-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci/


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu