Zamestnávatelia, pozor na práce vo výškach

Aj keď je úrazov na pracoviskách menej ako v posledných rokoch, netreba sa s týmto stavom uspokojiť. Najčastejšou príčinou je smrť, ktorú spôsobil nejaký dopravný prostriedok, potom pády predmetov alebo bremien na pracovníkov.

Tak ako zamestnávateľ má svoje povinnosti, aj zamestnanec má svoje povinnosti. Musí používať pridelené ochranné prostriedky, dodržiavať všetky predpisy a nariadenia od svojho zamestnávateľa. „Najväčším rizikom práce vo výškach je pád, ale aj pošmyknutie, prípadne zosunutie do nádrží s vodou či sypkými materiálmi. Zamestnanca je preto vždy potrebné istiť nezávisle od toho, v akej výške pracuje. Najčastejšie býva podceňovaná výška od dvoch do štyroch metrov. Žiaľ, veľa úrazov sa stáva práve v týchto prípadoch,“ konštatuje Norbert Capák, produktový manažér Dexis Slovakia. A tu sú jeho odporúčania pre zamestnávateľov, keď vysielajú svojich zamestnancov na projekt vo výškach.

Zamestnanec
– musí absolvovať lekársku prehliadku a potvrdenie o tom, že pracovník je spôsobilý na prácu vo výškach – či netrpí závratmi, nemá vysoký krvný tlak, iné ochorenia, ktoré by bránili bezpečnému pohybu a práci vo výškach.

– musí absolvovať školenie s teoretickou a praktickou časťou pre práce vo výškach – kde musí byť poučený o tom, ako správne používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu, čo môže robiť vo výškach a čo nie a kde, ako a za pomoci čoho sa má istiť.

– je povinný si pred každým použitím prideleného ochranného prostriedku proti pádu si ho skontrolovať, či nie je poškodený a či je plne funkčný.

Zamestnávateľ
– je povinný zamestnancov poučiť o tom, ako správne a bezpečne má vykonávať pracovnú činnosť – vytvoriť bezpečný pracovný postup – ak sú to zložitejšie, časovo dlhšie trvajúce činnosti, tak by mal byť spracovaný v papierovej podobe a zamestnanec by s ním mal byť preukázateľne poučený. Ak ide o jednoduché časovo nenáročné práce môže pracovníka ústne poučiť aj vedúci zamestnanec…

– musí poznať platnú legislatívu ktorá upravuje práce vo výškach a určuje povinnosti a práva, hovorí o tom čo je to práca vo výškach, kedy a ako sa istiť a čo všetko dodržiavať.

– je povinný prideliť svojmu zamestnancovi vhodné Prostriedky osobného zabezpečenia (POZ), ktoré ho majú chrániť pre rizikami, ktoré sú spojené s výkonom pracovných činností, ktoré bude pracovník vykonávať. Špeciálna kategória sú Prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu kam patria postroje, laná, tlmiče, karabíny…

– je povinný viesť si agendu, papierovú dokumentáciu a záznamy zo školení, lekárskych prehliadok, kontrol prostriedkov, technologických postupoch…

– od roku 2015 je nutné už v prípade prác vo výškach mať vyriešenú aj evakuáciu z výšok alebo hĺbok a to tak, že v technologickom postupe musí byť uvedený spôsob evakuácie a v blízkosti pracoviska, kde sa pracuje vo výškach sa musia nachádzať prostriedky na evakuáciu.

Zdroj: https://hnonline.sk/expert/1977117-zamestnavatelia-pozor-na-prace-vo-vyskach-nepodcenujte-ochranu-pracovnikov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu