Žatva v poľnohospodárstve: časť I. – BOZP

Žatva je doba, kedy poľnohospodári zbierajú svoje plodiny z poľa, aby ich mohli ďalej spracovávať alebo predávať. Leto je obdobie, ktoré je neodmysliteľne spojené práve so zberom plodín a so žatevnými prácami. Na jednej strane je to čas nadšenia, keď poľnohospodári vidia, aká úroda sa im podarila dopestovať a aké výsledky dosiahli, ale zároveň je to aj čas stresu a námahy, pretože práca na poli je veľmi náročná.


Čo je žatva?

Žatva je jedna z fáz poľnohospodárskeho cyklu, keď sa rastliny zbierajú z poľa, s cieľom získať plodiny na ďalšie spracovanie, predaj, alebo skladovanie. Niektoré zeleniny a ovocie sa zbierajú ručne. Naopak, obilniny ako jačmeň, alebo pšenica sa žnú pomocou žacích kombajnov. Práve práca na týchto poľnohospodárskych strojoch patrí k veľmi nebezpečným z hľadiska BOZP a OPP.

kombajn, žatevné práce

Zdroj: www.pixabay.com

Kombajn je poľnohospodárske vozidlo, ktoré je určené na zber plodín. Obvykle má rezacie zariadenie, ktoré reže rastliny a privádza ich do stroja. V stroji sa rastlina mláti rotujúcimi valcami, ktoré oddelia zrno od zvyšku rastliny. Zrno sa zhromažďuje v zásobníku, alebo v prívese pripojenom ku kombajnu.

Vzhľadom na veľký počet rizikových miest na kombajne patrí táto práca medzi veľmi nebezpečné!

Najčastejšie riziká pri zbere obilnín:

  • Rezné poranenia – zložité časti strojov na kombajne môžu spôsobiť zranenia na rukách, nohách, alebo iných častiach tela.
  • Zachytenie do žacieho stroja – prejdenie osoby pri cúvaní, vtiahnutie do stroja pri chode stroja, či náhodnom spustení stroja.
  • Pády a pošmyknutia – sú najčastejším zdrojom všetkých úrazov (pády na rovine, pády do jám, pády zo stroja, pády z malých výšok).
  • Poranenia súvisiace s ručným spracovaním obilia – porezanie rúk pri čistení kosy rukami. Poranenia pracovníkov pri manipulácii s paletami.
  • Nebezpečné podmienky prostredia – nedodržiavanie pitného režimu, vysoká teplota v kabíne vodiča, nedostatočné vetranie, nebezpečenstvo vzniku požiaru.
  • Účinky alergénov a chemikálií – používanie hnojív, pesticídov a iných chemikálií pri pestovaní obilia predstavuje riziko otravy pracovníkov, ak sa dodržiavajú správne postupy pri ich manipulácii, skladovaní a používaní.

Práca na poli môže pôsobiť pre niekoho ako jednoduchá a ,,idylická“ v spojení s pobytom v prírode. Pri hlbšom skúmaní však dospejeme k názoru, že ide o povolanie fyzicky veľmi náročné s vysokým rizikom úrazov.

NEZABÚDAJME na zásady BOZP!

Na zníženie nebezpečenstva pri žatve  je dôležité :

Školenie a vzdelávanie – pracovníci sa musia školiť z bezpečnostných postupoch pri žatve, vrátane obsluhy zariadení, poskytovania prvej pomoci a ohlasovania nehôd a úrazov.

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – každý pracovník musí používať správne OOPP, ako sú napríklad ochranné okuliare, chrániče sluchu, rukavice a pod.

Údržba a kontrola zariadení – stroje a zariadenia, ktoré sa používané pri žatve, sa musia pravidelne kontrolovať podľa platnej legislatívy.

Dodržiavanie pravidelných prestávok a oddychu – práca je veľmi fyzicky náročná, preto je dôležité pravidelne oddychovať a zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.


Poľnohospodárstvo, žatevné práce

Zdroj: vlastný archív

 

Je dôležité, aby každý zamestnanec bol dostatočne oboznámený so zásadami BOZP.

Dodržiavaním správne nastavených bezpečnostných postupov a odborne spôsobilých zamestnancov Vám pomôžeme predísť nebezpečným situáciám, ktoré môžu ohroziť ich zdravie, alebo život.

V prípade záujmu o školenie na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení nás neváhajte kontaktovať.


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu