Kľúče od auta

Bezpečnosť vodičov referentov

Aj keď súčasná legislatíva nepozná pojem vodič – referent, používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. Neprofesionálny vodiči majú v pracovnej zmluve dohodnutý iný druh práce, ale ako zamestnanci pri svojej práci používajú osobné motorové vozidlo zamestnávateľa na pracovné cesty.

 

Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodičov referentov je rovnako dôležité ako v iných povolaniach.

Kľúče od auta

zdroj: www.canva.sk

Zamestnávateľ vodičov firemných osobných motorových vozidiel má viaceré povinnosti. V zmysle nariadení § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to i vodičov referentských vozidiel. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovanie tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

 

 

Vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

Uvádzame hlavné zásady, ktoré by mali pomôcť vodičom zabezpečiť bezpečnejšiu a zodpovednejšiu jazdu:

• Bezpečnosť na prvom mieste: bezpečnosť na cestách by mala byť vaša najvyššia priorita.
• Zastavenie na červenú: nikdy neprejdite na červenú, zastavte a počkajte na zelenú.
• Pripútajte sa: vždy používajte bezpečnostný pás a uistite sa, že sú pripútaní aj všetci cestujúci.
• Nepoužívajte mobil počas jazdy
• Žiadny alkohol ani drogy: nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
• Ohľaduplnosť k ostatným: buďte trpezliví, rešpektujte iných účastníkov cestnej premávky.
• Chodci a cyklisti: dávajte pozor na chodcov na prechodoch a cyklistov.
• Sledujte dopravné značky: vždy rešpektujte dopravné značky a pokyny policajtov.
• Dlhá jazda bez prestávok je veľmi nebezpečná, pretože otupuje vodiča.
• Monotónna jazda má hypnotizujúce účinky.
• Nikdy si nesadajte za volant, keď nie ste zdravý alebo pociťujete únavu.

Školenie vodičov referentov nemusí vykonávať autoškola, tak ako to bolo v požiadavkách vyhlášky č. 55/1991 Zb., ktorá bola zrušená zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ale môže ho vykonávať sám zamestnávateľ pokiaľ sám spĺňa odbornú spôsobilosť alebo právnické a fyzické osoby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú oprávnené na túto činnosť v zmysle tohto zákona.

vodič referent

zdroj: www.canva.sk

Vodiči referentských vozidiel majú svoje špecifické výzvy a povinnosti. Ich úloha je dôležitá pre plynulý chod organizácií, a zároveň majú významný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Preto je nevyhnutné, aby tieto vodiči venovali pozornosť svojej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných na cestách.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

☎ Kontaktujte nás:
cez formulár : Kontakt – OHSAS
pošlite email : ohsas@ohsas.sk
zavolajte : 0945 453 460

 

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/

Plán kurzov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu