teplomer, leto, pitný režim na pracovisku, modrá obloha

Pitný režim a mikroklimatické podmienky na pracovisku v lete

Mikroklimatické podmienky na pracovisku zahŕňajú teplo, chlad, vlhko, prúdenie vzduchu, sálavú teplotu strojov, zariadení, materiálu, či prašnosť pracovného prostredia. Tieto podmienky významnou mierou ovplyvňujú pracovnú výkonnosť zamestnancov. Vo všeobecnosti platí, že zamestnanci by mali mať na pracovisku vytvorené optimálne podmienky o ktoré by sa mal starať každý zamestnávateľ. Zvlášť počas horúčav v lete majú zamestnanci nárok na osobitný prístup zo strany zamestnávateľa.

Vymedzenie základných pojmov

Mimoriadne teplý deň – je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.
Záťaž teplom – je tepelná záťaž zamestnanca, ktorá nastane pri prekročení maximálnej hodnoty prípustnej operatívnej teploty pre daný druh práce.
Pitný režim – pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok do organizmu, stratených pri práci.

Povinnosti zamestnávateľa pri horúčavách na pracovisku

Povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Podrobnejšie tieto povinnosti rozoberá vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

www.canva.sk

Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä:

a) zmena trvania času práce,
b) posun začiatku pracovnej zmeny,
c) poskytovanie prestávok v práci,
d) predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
e) pobyt v klimatizovaných priestoroch,
f) striedanie zamestnancov,
g) klimatizácia alebo nútené vetranie,
h) tienenie okien a svetlíkov,
i) sprchovanie, ochladzovanie,
j) vhodný pracovný odev.

Súčasťou opatrení na ochranu zdravia pri záťaži teplom je aj zabezpečenie pitného režimu. V horúcom letnom období môžu vysoké teploty a vlhkosť viesť k tepelnému stresu, dehydratácii a iným zdravotným problémom.

Pridávame niekoľko odporúčaní z hľadiska BOZP týkajúcich sa pitného režimu v práci cez leto:

1. Dostupnosť pitnej vody – zamestnanci by mali mať neustály prístup k dostatočnému množstvu pitnej vody na pracovisku. Voda má byť čistá a vhodná na konzumáciu. Prístup k vodovodu, vodným fontánam, alebo fľaškám s vodou by mal byť ľahko dostupný a pohodlný.
2. Informovanie o význame hydratácie – zamestnancov treba informovať o dôležitosti hydratácie počas práce v horúčavách. Oboznámime ich  s možnými rizikami dehydratácie a upozorníme, ako sa im vyhnúť.
3. Pravidelné prestávky na pitie – mali by zahŕňať pravidelné krátke prestávky alebo pravidelné časové intervaly, počas ktorých sa zamestnanci môžu osviežiť a doplniť tekutiny.
4. Edukácia o príznakoch dehydratácie – zamestnanci by mali byť informovaní o príznakoch dehydratácie a tepelného stresu medzi ktoré patrí napr. sucho v ústach, závraty, únava, bolesti hlavy a srdcová únava.
5. Monitorovanie zdravia – sledujte zdravotný stav zamestnancov a venujte pozornosť príznakom dehydratácie a tepelného stresu. Povzbudzujte zamestnancov, aby informovali nadriadených o akejkoľvek nevoľnosti alebo príznakoch, ktoré by mohli súvisieť s horúčavami.

Pamätajte, že konkrétne zásady pitného režimu na pracovisku v lete závisia od povahy práce, mikroklimatických podmienok a legislatívnych požiadaviek vo vašej oblasti. Je dôležité dodržiavať miestne predpisy a vyhodnocovať potreby pitného režimu na základe konkrétnych podmienok na pracovisku.

www.canva.sk

,,Pri práci je pitný režim neoddeliteľnou súčasťou BOZP. Udržujte svoje telo hydratované a minimalizujte riziko únavy a zranení“.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravu v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať:

Kontakt

Plán kurzov

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu