Práca v administratíve a jej riziká

Je jednoduché si myslieť, že práca v pohodlnej kancelárii s príjemnou klímou je bezpečná a bez rizika. No všade okolo nás číha veľa rizík na našu bezpečnosť a zdravie. My si v nasledujúcich riadkoch ukážeme, akým najčastejším rizikám, môžu byť zamestnanci v administratíve vystavení.

Zdroj: Mohamed Hassan, Pixabay.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov, sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Práca v administratíve s ohľadom na riziká, ktoré môže so sebou prinášať, je zaradená v prvej alebo druhej kategórii. Pri tejto činnosti sa nepredpokladá poškodenie zdravia, nepredstavuje teda riziko. Súčasne nie je možné úplne vylúčiť nepriaznivé dôsledky pracovnej záťaže, ktoré vplývajú na zamestnanca, ako napríklad stres, namáhanie očí pri práci s počítačom, jednostranné zaťaženie organizmu – dlhodobé sedenie a pod…

Najčastejšie riziká práce v administratíve

Keďže každý organizmus je individuálny, zamestnávateľ na to musí prihliadať. Niekomu každodenná práca s počítačom môže spôsobiť zdravotné problémy, inému zase nie. Nedá sa preto jednoznačne určiť, či má byť administratívna práca zaradená do prvej alebo až do druhej kategórie vzhľadom k zdravotnému riziku. Zároveň treba prihliadať na konkrétnu náplň práce a dĺžku jednotlivých činností vykonávaných počas dňa.

Medzi najvýznamnejšie a najčastejšie riziká vyskytujúce sa pri práci z domu môžeme zaradiť:

 • pošmyknutia, zakopnutia a pády
 • mikroklimatické podmienky
 • používanie pracovných prostriedkov a zariadení
 • manipuláciu s materiálmi a predmetmi
 • ergonomické riziká – usporiadanie pracoviska, pracovného miesta
 • poruchy horných končatín spojené s častou ručnou manipuláciou (hand made, práca
  s príslušenstvom PC, práca s náradím a pod.)
 • poruchy krku a chrbtice spôsobené jednostranným zaťažením organizmu (sedavá
  práca, vynútené polohy)
 • poruchy spánku, stres vyvolané zlou organizáciu času (práca versus rodinný život)
 • psychosociálne – osamelosť, sociálna izolácia
 • zobrazovacie jednotky
 • elektrické zariadenie

Päť najbežnejších rizík v kancelárii

1. Pošmyknutia, zakopnutia a pády

Medzi najčastejšie príčiny pošmyknutia, zakopnutia, či pádu patrí rozliatie tekutiny, mokré podlahy, odkryté káble, nestabilné pracovné povrchy, nerovné podlahy, voľné koberce a neporiadok.

Nepriaznivé poveternostné podmienky, ako je dážď, sneh a ľad, vytvárajú podmienky nebezpečenstva pošmyknutia na vonkajších schodoch, rampách, chodníkoch, vstupných a výstupných priestoroch a parkoviskách. Zabezpečenie protišmykových povrchov, prípadne používanie protišmykových rohoží, môže výrazne znížiť nebezpečenstvo pošmyknutia, zakopnutia a pádu počas zimných mesiacov.

Rovnako je nevyhnutné okamžité odstránenie všetkých rozliatych tekutín, ako aj umiestnenie značky upozorňujúcej na nebezpečenstvo v oblasti, ktoré sa čistí, alebo ktoré bolo nedávno čistené.

Kancelárske koridory by mali byť udržiavané čisté a upratané, pretože krabice a iný neporiadok môžu predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia.

Elektrické a telefónne káble by tiež mali byť riadne zaistené a nemali by byť natiahnuté cez uličky alebo hlavné koridory. Koberce by nemali byť ošúchané alebo pokrčené.

Zdroj: rutchapong moolvai, Pixabay

2. Ergonomické zranenia

Pracovníci kancelárie trávia veľa hodín denne sedením za stolom a prácou s počítačom, čo má za následok ergonomické namáhanie a iné zranenia súvisiace s držaním tela a opakovaným zaťažovaním tela jednostrannými pohybmi. Tieto druhy nebezpečenstiev môže byť však ťažké odhaliť.

Zamestnanci by mali mať k dispozícii rôzne nastaviteľné stoličky, stoly, klávesnice atď., aby vyhovovali čo najširšiemu spektru pracovných štýlov. Zamestnanci by mali byť informovaní o tom, ako nastaviť a obsluhovať takéto pracovné vybavenie, aby čo najlepšie vyhovovalo ich potrebám. Pár užitočných rád pri práci s počítačom:

 • umiestnite stoličku, klávesnicu a monitor v jednej línii s telom
 • udržujte uvoľnené, neutrálne držanie tela
 • posaďte sa vzpriamene a upravte stoličku tak, aby poskytovala pevnú oporu chrbtici
 • nechajte ruky voľne visieť z ramien
 • pri písaní držte lakte v 90-stupňovom uhle
 • umiestnite klávesnicu a myš do pohodlnej výšky
 • nastavte výšku stoličky tak, aby ste mali nohy pevne na zemi.
 • venujte pozornosť akejkoľvek bolesti, únave, necitlivosti alebo slabosti, pretože to môžu byť príznaky ergonomického problému a začiatok vážnejšieho problému

3. Namáhanie očí

Stráviť prevažnú časť svojho pracovného dňa pri počítači môže spôsobiť únavu očí. Oči môžu byť suché a podráždené a  zamestnanci môžu mať problémy so zaostrovaním. Úroveň osvetlenia by preto mala byť vhodná pre danú pracovnú úlohu, napríklad ručná detailná práca môže vyžadovať vyššiu úroveň osvetlenia, ale pohľad na monitor počítača už nie.

Správne umiestnenie monitorov mierne pod úroveň očí, minimalizácia odleskov obrazovky a zväčšenie veľkosti písma počítača, to všetko môže pomôcť zmierniť únavu očí. Na zníženie únavy očí sa odporúča urobiť si 10-minútovú prestávku po každej odpracovanej hodine. Je žiadúce, aby si oči oddýchli a sústredili sa na veci v rôznych vzdialenostiach.

4. Požiarna bezpečnosť

V rámci požiarnej bezpečnosti je potrebné pravidelne kontrolovať napájacie káble, či nie sú opotrebované. V prípade potreby je nutné ich vymeniť. Elektrické šnúry by sa nikdy nemali používať, ak sú poškodené.

Najčastejšími príčinami požiarov spôsobených predlžovacími káblami je ich nesprávne používanie, prípadné preťažovanie. Predlžovacie káble by mali byť certifikované a používať sa iba dočasne na pripojenie jedného zariadenia naraz. Ak zamestnanci používajú ohrievače, je potrebné preveriť, či sú spotrebiče schválené, a či disponujú spínačom automatického vypnutia v prípade prevrátenia. Ohrievače priestoru by nemali byť umiestnené v blízkosti horľavých materiálov, ako je napríklad papier.

Je tiež dôležité, aby boli zamestnanci vyškolení o tom, čo robiť v prípade vypuknutia požiaru. Majú Vaši pracovníci vykonané základné školenie o správnom použití hasiacich prístrojov?

5. Kvalita vnútorného ovzdušia

Nárast zlej kvality vnútorného ovzdušia prispela k nárastu astmy z povolania a iných respiračných ochorení, citlivosti na chemikálie a alergií. Najčastejšími dôvodmi nízkej kvality vzduchu sú:

 • nedostatočné vetracie systémy
 • preplnenosť kancelárií
 • prítomnosť čistiacich chemikálií a pesticídov
 • nárast plesní
 • príliš vysoká alebo príliš nízka vlhkosť
 • nedostatočné upratovanie, čo vedie k špinavému pracovnému prostrediu.

Kvalitu vzduchu v kancelárii možno výrazne zlepšiť správnou údržbou, čistením a filtráciou ventilačného, vykurovacieho a klimatizačného systému. Pomôže to znížiť dráždivosť dýchacích ciest, vznik infekcie a choroby.

Zabránenie hromadeniu prachu, peľu, nečistôt a iných nánosov na všetkých povrchoch, najmä na kobercoch, tiež zníži dráždivosť dýchacích ciest, vznik infekcií a chorôb. Čistota a poriadok tiež môžu zabrániť šíreniu chorôb na pracovisku. Toalety, oddychové miestnosti, priestory na obed a chladničky by sa mali pravidelne dezinfikovať.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať:

Žitavská 22/1,
952 01 Vráble
tel: +421 945 453 460
e-mail: ohsas@ohsas.sk

Plán kurzov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu